Onze aanpak omtrent integriteit

Naar aanleiding van de recente Pano-aflevering en de bredere #metoo campagne willen we iedereen herinneren aan onze visie en aanpak omtrent de fysieke en psychische integriteit van het individu:

Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten bij ons. Dat moet natuurlijk op een veilige manier gebeuren. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit.

Als sportbegeleiders moeten we de minderjarigen een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich immers ook op seksueel vlak en als volwassenen worden wij geacht ervoor te zorgen dat ze dat op een gezonde manier kunnen doen. We zijn dat eerst en vooral aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt. Verder zijn we dat verplicht aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen. Maar we zijn als sportclub ook aan onze eigen status verplicht dat we alles doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

Elke afdeling heeft een aanspreekpersoon integriteit (API), zie http://www.leuvenaquatics.be/contact

Zoek je een aanspreekpunt buiten de club? Dat kan ook via: http://www.nupraatikerover.be/

Meer over onze visie(s): http://www.leuvenaquatics.be/informatie