Groep 1 & 2 (brevet 1 en 2)

Elk nieuw lid start automatisch in groep 1. De maximum instapleeftijd is 9 jaar (dwz geboortejaar 2009 en jonger). Wie ouder is en wil beginnen met synchro, start in de recreatie. Er zijn 2 instapmomenten voorzien: in januari en in september. Hier wordt de basis gelegd om de kinderen verder te kunnen sturen in het synchroonzwemmen. De kinderen gaan over naar groep 3, na evaluatie van de trainsters. In deze groep kunnen de kinderen ook hun 1ste brevet behalen (zie verder voor meer uitleg over de brevetten).

 

Groep 3: brevet 3

In groep 3 worden de kinderen voorbereid voor wedstrijdfiguren. Hier kunnen ze ook brevet 2 en mogelijks brevet 3 behalen. Er worden 3 verschillende trainingen georganiseerd: droogtraining, figuren en routine, en conditietraining. Op het einde van deze groep wordt beslist of de kinderen met competitie kunnen starten.

 

Competitie:

De zwemsters die in de competitiegroep terechtkomen, worden naargelang hun leeftijd ingedeeld bij de miniemen, kadetten, junioren of senioren.

 

Recreatie:

De recreatiegroep wordt opgedeeld in beginners en gevorderden, en desgevallend nog een derde wedstrijdgroep. Er wordt in recreatie ook getracht om zo mogelijk brevet 3 te halen. In de wedstrijdgroep wordt extra aandacht besteed aan de afwerking van posities en scullingen.
 
Ploegen Leuven Aquatics Synchroonzwemmen